ENG HR

Davor Fazinić, agronom, zaljubljenik u prirodu i sve što je okružuje i poštuje. Uz puno hobija povremeno se bavi i slikarstvom te izradom autohtonih kamenih kućica "košara" kakvih je mnogo na otoku Korčuli. Kamena kućica je izrađena isključivo od lomljenog kamena a simbolički predstavlja sklad i duh našeg podneblja.

Više o kamenim kućicama u Dalmaciji